Murottal Al-Qur'an H. Muammar ZA 30 Juz


Murottal Al-Qur'an 30 Juz, Qori H. Muammar ZA
Seperti yang kita ketahui, H. Muammar ZA. merupakan qori asli Indonesia kelahiran Pemalang, 1955. Beliau telah menjuarai Musabaqoh Tilawatil Qur'an pada tahun 1981 yang diselenggarakan di Banda Aceh. Alunan indah ayat suci Al-Qu'ran yang Beliau lantunkan sering kita dengar di speaker masjid setiap jelang adzan. Tak salah bila Anda mendownloadnya kemudian memutarnya di perangkat pemutar audio setiap saat. Dengan harapan dapat memberi manfaat bagi sesama, kami menyajikan konten audio MP3 murottal Al-Qur'an Juz Amma oleh Qori' H. Muammar ZA yang bisa Anda download per-surat dibawah ini.
Download MP3 Murottal Al-Qur'an 30 Juz, Qori H. Muammar ZA :

No. Surah
Nama Surah
Download MP3
1.
Al-Faatihah
2.
Al-Baqarah 
3.
Ali-Imran 
4.
An-Nisaa
5.
Al-Maa'idah 
6.
Al-An'aam 
7.
Al-A'raaf 
8.
Al-Anfaal 
9.
At-Taubah 
10.
Yunus 
11.
Huud 
12.
Yusuf 
13.
Ar-Ra’d 
14.
Ibrahim
15.
Al-Hijr 
16.
An-Nahl 
17
Al-Israa' 
18.
Al-Kahfi 
19.
Maryam 
20.
Thaahaa
21.
Al-Anbiyaa
22.
Al-Hajj
23.
Al-Mu'minuun
24.
 An-Nuur
25.
 Al-Furqaan
26
 Asy-Syu'araa
27.
An-Naml
28.
Al-Qashash
29.
Al -Ankabuut
30.
Ar-Ruum
31.
Luqman
32
As Sajdah
33.
Al Ahzab
34.
Saba
35.
Faathir
36.
Yaasiin
37.
Ash-Shaaffaat
38.
Shaad
39.
Az-Zumar
40.
Al-Mu'min
41.
Fushshilat
42
Asy-Syuura
43.
Az-Zukhruf
44.
Ad-Dukhaan
45.
Al-Jaatsiyah
46.
Al-Ahqaaf
47.
Muhammad
48.
Al-Fath
49
Al-Hujuraat
50.
Qaaf
51.
Adz-Dzaariyaat
52.
Ath-Thuur
53.
An-Najm
54.
Al -Qamar
55.
Ar -Rahmaan
56.
Al -Waaqi'ah
57
Al -Hadiid
58.
Al -Mujaadilah
59.
Al -Hasyr
60.
Al -Mumtahanah
61.
Ash- Shaff
62.
Al -Jumu'ah
63.
Al -Munaafiquun
64
At -Taghaabun
65.
Ath Thalaaq
66.
At-Tahrim
67.
Al -Mulk
68.
Al -Qalam
69.
Al -Haaqqah
70.
Al -Ma'aarij
71.
Nuh
72
Al -Jin
73.
Al -Muzzammil
74.
Al -Muddatstsir
75.
Al -Qiyaamah
76.
Al -Insaan
77.
Al -Mursalaat
78.
An-Naba'
79
An-Naazi'aat
80.
Abasa
81.
At-Takwiir
82.
Al -Infithaar
83.
Muthaffifiin
84.
Al -Insyiqaaq
85.
Al -Buruuj
86.
At-Thaariq
87.
Al -A'laa
88.
Al -Ghaasyiyah
89.
Al-Fajr
90
Al-Balad
91.
Asy-Syams
92.
Al-Lail
93.
Adh-Dhuhaa
94
Al-Insyirah
95.
At-Tiin
96.
Al-Alaq
97.
Al-Qadr
98.
Al -Bayyinah
99.
Al-Zalzalah
100.
Al-Aadiyaat
101.
Al-Qaari'ah
102
At-Takaatsur
103.
Al -Ashr
104.
Al-Humazah
105.
Al-Fiil
106.
Al-Quraisy
107.
Al-Maa'uun
108.
Al-Kautsar
109.
Al-Kaafirun
110.
An-Nashr
111.
 Al-Lahab
112.
Al-Ikhlas
113.
Al-Falaq
114.
An-Naas
Komentar
0 Komentar