SEJARAH AWMU

wali-khotam
PANGKAT KEWALIAN WALI MAKHTUM (Wali Khotam)
Kalau kita mencari istilah Wali Makhtum (KHOTAM) dan Wali Maktum (KUTUM) dalam kitab kitab tasawwuf seperti Ihya' Ulumuddin, Al Hikam, Jami'ul Usul fil Auliya' dan kitab kitab lain, mungkin tidak ada.

istilah nama Wali Makhtum pertama kali diperkenalkan oleh Imam Turmudzi dan diperkenalkan secara panjang lebar oleh Syeikh Muhyiddin Ibnu Arabi, tapi biar pun telah diperkenalkan oleh ke dua tokoh tersebut.

Semenjak zaman Imam Turmudzi hingga sekarang, hanya terdengar saja pangkat nama kewalian tersebut, sedang pokok-pokok dan kerangka ajaran dari Wali Makhtum ini, belum diketahui isi ajaranNya.

Adapun amaliyyah yang sedang saya ijazahkan adalah bagian ajaran dari pangkat kewalian Wali Makhtum.

Komentar
0 Komentar