MENGKAJI SIAPA MALAIKAT ARHAM Part 1

mengkaji malaikat arham
Rekan QumMania, jika kalian sudah siap membangun peradaban maju dengan ngaceng dan ngeden dan Sami'na wa atho'na (Kami mendengar dan kami patuh) terhadap aturannya. Kali ini saya akan buka vulgar dan full gelar mengenai MALAIKAT ARHAM.

Keterangan mengenai malaikat ARHAM, telah diberitakan oleh Rasulullah SAW yang termuat didalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwasanya tatkala Allah SWT menciptakan seseorang dalam rahim, maka Dia (Allah) memerintahkan kepada malaikat Arham untuk memasukkan tanah dari bumi kematian seseorang ke dalam sperma pada rahim ibunya.

Maka berkeliling seorang hamba tersebut kemana saja yang ia kehendaki di dunia, kemudian kembali ke tempat pengambilan tanah semula, maka matilah ia disitu.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran ayat : 154 yang berbunyi sebagai berikut:

Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh."

Malaikat Arham diberi tugas memasukkan tanah dari bumi kematian seseorang ke dalam sperma pada rahim ibunya, dimana calon makhluk itu nanti akan tercabut nyawanya oleh malaikat Maut dan di tugasi pula untuk meniupkan ruh kedalam janin, mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara atau kebahagiaan di dalam rahim.

Nabi Muhammad Saw bersabda:
"Allah mengutuskan Malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata: "Wahai Tuhan!, ia masih berupa air mani".

Setelah beberapa waktu, Malaikat berkata lagi: "Wahai Tuhan!, ia sudah berupa darah beku".

Begitu juga setelah berlalu empat puluh hari Malaikat berkata lagi: "Wahai Tuhan!,ia sudah berupa segumpal daging".

Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia,maka Malaikat berkata: "Wahai Tuhan!,orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan..? celaka atau bahagia..? bagaimana rezekinya..? serta bagaimana pula ajalnya..? Segala-galanya dicatat sewaktu dalam perut ibunya."

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.Maka Maha Sucilah Allah,Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu’minun: 12-14)

Sewaktu malaikat Maut menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat yaitu Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab. Sedangkan untuk mengetahui dimana seseorang akan menemui ajalnya Malaikat Maut bekerja sama dengan malaikat Arham.

Salam QumMania
By. Anjen Elwintoro

Share artikel

Artikel terkait

Selanjutnya
« Prev Post
Sebelumnya
Next Post »
Komentar
0 Komentar